O Nas

Firma Jantar jest rodzinnym zak?adem w?dliniarskim umiejscowionym w malowniczo po?o?onej miejscowo?ci Limanowa. Region s?ynie z wielowiekowej tradycji produkcji w?dlin nad „?ywym ogniem”.

Jako firma rodzinna, staramy si? produkowa? w?dliny, które chcemy kosztowa? przy rodzinnym stole. Przy?wieca temu smak zapami?tany z dzieci?stwa, receptury oraz tradycja obróbki w?dlin przenoszona z poprzednich pokole?. Chcemy produkowa? zdrow? ?ywno?? – w tym celu surowiec pozyskujemy od lokalnych dostawców z terenu Ma?opolski. Staramy si? stosowa? najwy?szej jako?ci sk?adniki i dodatki, aby ?ywno?? produkowana przez nas zachowywa?a tradycyjne warto?ci kulinarne.