Kie?basy grube

Kie?basa szynkowa luksusowa

Pakowanie:
MAP

Gramatura:
ok. 1,6 kg

Kie?basa krakowska sucha
.

Pakowanie:
VAC

Gramatura:
ok. 0,7 kg
lub 0,35 kg

Kie?basa krakowska parzona
.

Pakowanie:
MAP

Gramatura:
ok. 1,4 kg

Kie?basa kminkowa luksusowa

Pakowanie:
MAP

Gramatura:
ok. 1,6 kg

Kie?basa krakowska z fileta
.

Pakowanie:
MAP

Gramatura:
ok. 1,4 kg

Pol?dwiczka z piersi kurczaka

Pakowanie:
luz

Gramatura:
ok. 1,2 kg

Kie?basa szynkowa parzona

Pakowanie:
MAP

Gramatura:
ok. 1,2 kg