O Nas

Firma Jantar ma sw? siedzib? w malowniczo po?o?onej górskiej miejscowo?ci Limanowa. Nasza dzia?alno?? skoncentrowana jest na przetwórstwie i sprzeda?y szerokiej gamy w?dlin tradycyjnych z udzia?em przypraw naturalnych oraz r?cznie wyrabianych produktów garma?eryjnych.

Naszym celem jest produkcja i sprzeda? zdrowej ?ywno?ci. Mi?so pozyskiwane jest wy??cznie od lokalnych producentów rolnych z Ma?opolski.

Ca?a produkcja, zarówno w?dlin, jak i wyrobów garma?eryjnych, bazuje na zachowanych od pokole? limanowskich recepturach domowych. Nasz? misj? jest: Produkcja i sprzeda? zdrowej ?ywno?ci oraz zachowanie tradycyjnych warto?ci kulinarnych.